Električni agregati – pouzdani energetski saveznici

Kada je reč o pretvaranju mehaničke energije u električnu, na scenu stupaju električni agregati čiji rad je od izuzetne važnosti i pomoći. Na sreću, iznajmljivanje agregata danas je lakše, dostupnije i sigurnije nego ikada, a njihovim iznajmljivanjem možemo znatno olakšati sopstveni život i rad.

Bez obzira na to koliko znate ili ne znate o vrstama energija, ono što je, bez sumnje, svima dobro poznato jeste činjenica da energija predstavlja sve što nas okružuje. Ona je neophodna, neuništiva, krucijalna.

Energija je baza apsolutno svega, stoga je važnost mašina koje je proizvode od izuzetne važnosti, i zauvek relevantna.

Električni agregati, ukratko rečeno, jesu – pouzdani energetski saveznici. Fundamentalni princip njihovog rada jeste da se u zatvorenom provodniku koji se nalazi u promenljivom magnetskom polju indukuje električna struja. Stoga su agregati posebna i, pre svega, neophodna vrsta pomagača. Koriste se za proizvodnju električne energije, najčešće pomoću SUS motora, a kao pogonsko gorivo koriste naftu ili naftne derivate.

Činjenica je da se u životu, kao i u poslu naša svakodnevnica sastoji, u manjim ili većim količinama, od raspolaganja električnom strujom. U skladu sa tim, električni agregati su neophodni, a njihova upotreba je od velike koristi, prevashodno tamo gde postoji rizik od nestanka struje usled kvarova na mreži ili usled brojnih drugih razloga.

Agregati se primenjuju u domaćinstvima i privredi, a u velikoj meri koriste se kao rezervni izvori napajanja. U tom trenutku, njihov princip rada je od presudne važnosti, a električni agregat vrsni pomoćnik. Takođe, bitno je znati da, ukoliko nam nisu neophodni u svim životnim situacijama već samo u određenim, agregate možemo sa lakoćom iznajmiti i koristiti koliko god su nam vremenski potrebni.

Električni agregati, kao što je već pomenuto, jesu mašine koje pretvaraju mehaničku energiju u električnu. Ono što je bitno jeste da ponekad služe – ne samo za rezervno napajanje – već i kao kapaciteti, koji potpomažu elektroenergetski sistem u uslovima opterećenja.

Već je objašnjeno da je njihova upotreba široko rasprostranjena i višenamenska – mogu se koristiti zaista svuda gde je neophodno, a imaju posebnu ulogu i u telekomunikacionim preduzećima, bankama, bolnicama, laboratorijama; zapravo, u svim objektima u kojima je potrebno napajanje električnom energijom.

Još jedna bitna stavka, a istovremeno i informacija koja zanima gotovo sve korisnike električnih agregata jeste potrošnja struje. Najjednostavnije objašnjeno: ne troše svi aparati struju na isti način. Takođe, nijedan električni aparat nema mogućnost da iskoristi 100% snage struje koju agregat proizvodi. Radi lakšeg razumevanja – aparati koji se mogu priključiti na agregat mogli bi se podeliti u tri grupe, a to su:

Omski potrošači u koje spadaju obične sijalice, grejalice, TA peći, i čiji je stepen iskorišćenja struje koju daje agregat gotovo idealan, iznoseći oko 97%.

Induktivni potrošači, u koje spadaju svi aparati koji u sebi imaju elektro motore. Ova vrsta aparata može iskoristiti 70-80% struje koju stvara agregat.

Kapacitivni potrošači kao što su, na primer, blic aparati ili cevne svetiljke sa starterima, imaju najniži stepen iskorišćenja struje koju agregati daju; taj stepen neretko iznosi oko 50%.

Iznajmljivanje agregata danas je lakše nego ikada, možete ih iznajmiti na nekoliko dana, ili meseci. Ipak, od presudne važnosti jeste da sarađujete sa stručnjacima i angažujete ljude koji su vrsni profesionalci u svom poslu, koji poseduju odgovarajuće znanje i detaljno razumevanje rada agregata. Oni će vam pružiti podršku, efikasno i brzo. Pored toga, svaka životna situacija u kojoj je neophodno korišćenje agregata varira. Uz saradnju sa istinskim stručnjacima, sasvim sigurno, dobićete neophodna objašnjenja i adekvatne savete koji će vam pomoći u rešenju problema.

Kao i u svakoj vrsti usluge, pa tako i kada je reč o iznajmljivanju agregata, neophodno je da se pobrinete da sve bude sigirno, bezbedno i kvalitetno.

bager
Radne mašine

Koje vrste bagera postoje?

Bageri su nezaobilazna snaga u svetu građevinarstva. Ključni za izvođenje širokog spektra radova koji uključuju iskop, premeštanje materijala i oblikovanje terena. Podela bagera prema načinu

Read More »

Iznajmljivanje bagera

Vršimo uslugu iznajmljivanja bagera za iskope marke SANY, tezine 34 tone, guseničar, kašika zapremine 2m³

bager SANY