Sečenje betona

Budući da beton predstavlja jedan od osnovnih gradivnih materijala, njegova primena je široka i neizostavna kod svih građevinskih konstrukata. Beton odlikuje postojanost i čvrstina, iz čega i proističe njegova primenljivost u građevini, ali postoje slučajevi kada je potrebno izrezati ili modifikovati određenu betonsku građu. Tu dolazimo do tehnike sečenja betona. Veoma je važno znati razliku između sečenja betona i razbijanja betona, jer te dve radnje imaju sasvim drugačije posledice, odnosno daju drugačiji rezultat. Sečenje betona predstavlja sečenje dijamantskom tehnikom koja ne izaziva krunjenje, rušenje i tome slično.

Ono što odlikuje sečenje dijamantskom tehnikom je izuzetna preciznost i koristi se onda kada je potrebno izrezati pravilne oblike i očuvati površinu ravnom i netaknutom, sem na onom mestu koje se tretira. Razbijanje betona predstavlja grublju radnju koja rezultuje nepravilnim, nepreciznim oblicima, dok sečenje betona predstavlja finiju radnju čiji je rezultat precizno izrezan željeni oblik.

Sečenje je moguće obaviti horizontalno, vertikalno, na kosinama i u potpunosti prema Vašim zamislima i potrebama. Ukoliko Vam je potrebno sečenje otvora za vrata, prozore, kao i proširenje vrata, prozora ili ulaza, zatim sečenje otvora za liftove ili stepenište, sečenje otvora na plafonima, sečenje ulaza za garažu, sečenje mostova, stubova, greba, ploča, i tome slično, onda je usluga sečenja prilagođenog Vašim potrebama ono što tražite, a to može biti sečenje dijamantskim diskovima ili sečenje dijamantskom sajlom, u zavisnosti od toga šta je potrebno modifikovati.

Sečenje dijamantskom tehnikom se odvija pomoću mašina sa elektro, pneumatskim, hidro agregatima koje pokreću dijamantske diskove, a koji seku beton i ostale delove građevinske konstrukcije. Dijamantski diskovi koji se koriste za sečenje betona su kružnog oblika i mogu biti različitih dimenzija i vrsta koje se prilagođavaju nameni, kao i materijalu koji se seče – asfalt, beton, blok, i tome slično. Pored dijamantskih diskova, za sečenje betonske građe koristi se i dijamantska sajla koja je sačinjena od čelika i dijamantskih elemenata, i koja se najčešće primenjuje kada je potrebno iseći debelu betonsku građu.

U zavisnosti od toga šta je potrebno tretirati i šta se želi postići, koriste se testere sa specifičnim namenama, a to su: benzinska ručna testera, električna ručna testera, električna zidna testera, hidraulična zidna testera, testere za sečenje podova i pneumatska ručna testera. Još jedna od veoma bitnih stavki u pojašnjenju procesa dijamantskog sečenja koju treba spomenuti jeste upotreba vode. Vodu je neophodno koristiti pri dijamantskom sečenju iz razloga što voda rashlađuje elemente za sečenje, kako ne bi došlo do pregrevanja.Pored rashlađivanja, voda ima funkciju i da spreči prekomernu količinu prašenja. U slučaju da se proces sečenja izvodi na mestima gde voda može napraviti problem, kao što je, na primer, natapanje poda, majstori koji izvode radove su obavezni da se pobrinu za podne obloge i da koriste usisivač za vodu.

Budući da se radi o jednom od najtežih građevinskih materijala, za njegovo pravilno i precizno sečenje i zadovoljavajuć ishod čitavog procesa neophodno je, pre svega, ispuniti dva kriterijuma – da mašine, odnosno alat kojim se radi ispunjava savremene standarde kvaliteta, i drugo, a ne i manje bitno – da ljudi koji upravljaju tim mašinama i alatom budu stručnjaci u svojoj oblasti.

Naš tim okuplja majstore svog zanata, ljude u čiju se obučenost i stručnost ulaže, čime se poboljšava čitav proces rada i performansa koja se pruža korisnicima podiže na viši nivo. Dugogodišnje iskustvo zaposlenih, znanje, trud i posvećenost koja se pridaje svakom projektu rezultuju maksimalno stručno obavljenim poslom i zadovoljnim klijentima. Pored ljudskih resursa, ulaže se, naravno, i u tehničke resurse. Svaka ozbiljna firma za sečenje betona pre svega, mora imati kvalitetan alat kako bi posao bio obavljen na vrhunskom nivou. U skladu s tim, naši majstori rade na najsavremenijim mašinama i sa adekvatnim alatima koji su im potrebni za dobro obavljen posao i uspešno realizovan projekat.

Preporučujemo da pročitate naš savet o bušenju i sečenju betona na sajtu firme DAIBAU SISTEM D.O.O .

Radne mašine

Upotreba telehendera

Telehender je mašina koja ima teleskopsku ruku sa priključkom na kraju, koji može biti viljuška, kašika, kran, platforma ili nešto drugo. Telehender se koristi za

Read More »