Upotreba telehendera

Telehender je mašina koja ima teleskopsku ruku sa priključkom na kraju, koji može biti viljuška, kašika, kran, platforma ili nešto drugo. Telehender se koristi za podizanje, premeštanje i postavljanje tereta na visinu ili na teško dostupna mesta. Telehenderi su veoma korisni na gradilištima, u poljoprivredi, industriji i drugim sektorima. U ovom tekstu ćemo objasniti kako se telehenderi koriste, koje su njihove prednosti i kako ih pravilno održavati.

Kako se koriste telehenderi?

Telehenderi se koriste za različite zadatke, u zavisnosti od vrste priključka i kapaciteta mašine. Neki od najčešćih načina upotrebe telehendera su:

 • Podizanje i premeštanje paleta, kontejnera, građevinskog materijala, drveta, metala i drugih tereta.
 • Postavljanje tereta na visoke spratove, krovove, mostove, tornjeve i druge konstrukcije.
 • Rad na neujednačenom i neravnom terenu, gde obični viljuškari ne mogu da pristupe.
 • Rad na uskim i ograničenim prostorima, gde su potrebni mala dužina i širina mašine.
 • Rad sa ljudima, kada se na priključku nalazi platforma za rad na visini, koja omogućava pristup električnim instalacijama, ventilaciji, rasveti i drugim sistemima.
 • Rad sa tečnostima, kada se na priključku nalazi cisterna za prevoz vode, goriva, hemikalija i drugih tečnosti.

Koje su prednosti telehendera?

Telehenderi imaju mnoge prednosti u odnosu na druge mašine za podizanje i premeštanje tereta. Neki od njih su:

 • Fleksibilnost: Telehenderi mogu da menjaju priključke u zavisnosti od potreba, što im daje mogućnost da obavljaju različite zadatke sa jednom mašinom.
 • Domet: Telehenderi mogu da podižu i premeštaju terete na veću visinu i daljinu od drugih mašina, zahvaljujući teleskopskoj ruci koja se može produžavati i skraćivati.
 • Stabilnost: Telehenderi imaju stabilizatore koji se spuštaju na tlo i obezbeđuju ravnotežu i sigurnost mašine pri radu sa teškim teretima.
 • Manevarabilnost: Telehenderi imaju četiri upravljiva točka, što im omogućava da se okreću na mestu i lako prolaze kroz uske prolaze i krivine.
 • Snaga: Telehenderi imaju snažne motore i hidraulične sisteme, koji im omogućavaju da podižu i premeštaju terete do nekoliko tona.

Kako održavati telehendere?

Telehenderi su izloženi velikom opterećenju i habanju, pa je važno da se redovno održavaju i pregledaju. Održavanje telehendera podrazumeva:

 • Čišćenje mašine od prašine, blata, ulja i drugih nečistoća, koje mogu da oštete delove i smanje performanse.
 • Provera nivoa ulja, goriva, rashladne tečnosti, kočione tečnosti i drugih fluida, koji su neophodni za rad motora i hidrauličnog sistema.
 • Provera stanja guma, kočnica, svetala, sirene, ogledala i drugih elemenata, koji su bitni za bezbednost i vidljivost mašine.
 • Provera stanja teleskopske ruke, priključka, stabilizatora, kabine i drugih delova, koji su izloženi opterećenju i habanju.
 • Zamena ili popravka oštećenih ili istrošenih delova, koji mogu da utiču na rad i sigurnost mašine.
 • Podmazivanje pokretnih delova, koji zahtevaju smanjenje trenja i habanja.
 • Praćenje servisnog intervala i evidencije održavanja, koji su propisani od strane proizvođača mašine.

Telehenderi imaju mnoge prednosti u odnosu na druge mašine, kao što su fleksibilnost, domet, stabilnost, manevarabilnost i snaga. Međutim, telehenderi zahtevaju i redovno i kvalitetno održavanje, kako bi se obezbedio njihov dugotrajan i bezbedan rad.

bager
Radne mašine

Koje vrste bagera postoje?

Bageri su nezaobilazna snaga u svetu građevinarstva. Ključni za izvođenje širokog spektra radova koji uključuju iskop, premeštanje materijala i oblikovanje terena. Podela bagera prema načinu

Read More »

Iznajmljivanje bagera

Vršimo uslugu iznajmljivanja bagera za iskope marke SANY, tezine 34 tone, guseničar, kašika zapremine 2m³

bager SANY