Upotreba telehendera

Telehender je mašina koja ima teleskopsku ruku sa priključkom na kraju, koji može biti viljuška, kašika, kran, platforma ili nešto drugo. Telehender se koristi za podizanje, premeštanje i postavljanje tereta na visinu ili na teško dostupna mesta. Telehenderi su veoma korisni na gradilištima, u poljoprivredi, industriji i drugim sektorima. U ovom tekstu ćemo objasniti kako se telehenderi koriste, koje su njihove prednosti i kako ih pravilno održavati.

Kako se koriste telehenderi?

Telehenderi se koriste za različite zadatke, u zavisnosti od vrste priključka i kapaciteta mašine. Neki od najčešćih načina upotrebe telehendera su:

 • Podizanje i premeštanje paleta, kontejnera, građevinskog materijala, drveta, metala i drugih tereta.
 • Postavljanje tereta na visoke spratove, krovove, mostove, tornjeve i druge konstrukcije.
 • Rad na neujednačenom i neravnom terenu, gde obični viljuškari ne mogu da pristupe.
 • Rad na uskim i ograničenim prostorima, gde su potrebni mala dužina i širina mašine.
 • Rad sa ljudima, kada se na priključku nalazi platforma za rad na visini, koja omogućava pristup električnim instalacijama, ventilaciji, rasveti i drugim sistemima.
 • Rad sa tečnostima, kada se na priključku nalazi cisterna za prevoz vode, goriva, hemikalija i drugih tečnosti.

Koje su prednosti telehendera?

Telehenderi imaju mnoge prednosti u odnosu na druge mašine za podizanje i premeštanje tereta. Neki od njih su:

 • Fleksibilnost: Telehenderi mogu da menjaju priključke u zavisnosti od potreba, što im daje mogućnost da obavljaju različite zadatke sa jednom mašinom.
 • Domet: Telehenderi mogu da podižu i premeštaju terete na veću visinu i daljinu od drugih mašina, zahvaljujući teleskopskoj ruci koja se može produžavati i skraćivati.
 • Stabilnost: Telehenderi imaju stabilizatore koji se spuštaju na tlo i obezbeđuju ravnotežu i sigurnost mašine pri radu sa teškim teretima.
 • Manevarabilnost: Telehenderi imaju četiri upravljiva točka, što im omogućava da se okreću na mestu i lako prolaze kroz uske prolaze i krivine.
 • Snaga: Telehenderi imaju snažne motore i hidraulične sisteme, koji im omogućavaju da podižu i premeštaju terete do nekoliko tona.

Kako održavati telehendere?

Telehenderi su izloženi velikom opterećenju i habanju, pa je važno da se redovno održavaju i pregledaju. Održavanje telehendera podrazumeva:

 • Čišćenje mašine od prašine, blata, ulja i drugih nečistoća, koje mogu da oštete delove i smanje performanse.
 • Provera nivoa ulja, goriva, rashladne tečnosti, kočione tečnosti i drugih fluida, koji su neophodni za rad motora i hidrauličnog sistema.
 • Provera stanja guma, kočnica, svetala, sirene, ogledala i drugih elemenata, koji su bitni za bezbednost i vidljivost mašine.
 • Provera stanja teleskopske ruke, priključka, stabilizatora, kabine i drugih delova, koji su izloženi opterećenju i habanju.
 • Zamena ili popravka oštećenih ili istrošenih delova, koji mogu da utiču na rad i sigurnost mašine.
 • Podmazivanje pokretnih delova, koji zahtevaju smanjenje trenja i habanja.
 • Praćenje servisnog intervala i evidencije održavanja, koji su propisani od strane proizvođača mašine.

Telehenderi imaju mnoge prednosti u odnosu na druge mašine, kao što su fleksibilnost, domet, stabilnost, manevarabilnost i snaga. Međutim, telehenderi zahtevaju i redovno i kvalitetno održavanje, kako bi se obezbedio njihov dugotrajan i bezbedan rad.

Radne mašine

Upotreba telehendera

Telehender je mašina koja ima teleskopsku ruku sa priključkom na kraju, koji može biti viljuška, kašika, kran, platforma ili nešto drugo. Telehender se koristi za

Read More »