Sečenje betona

Pod sečenjem betona podrazumevamo sečenje dijamantskom tehnikom, bez krunjenja delova za koje želimo da ostanu netaknuti, što za posledicu ima idealno ravno izrezanu površinu.

Sečenje dijamantskom tehnikom funkcioniše tako što mašine sa elektro, pneumatskim, hidro  agregatima pokreću dijamantske diskove koji direktno seku beton ili neki drugi deo građevinske konstrukcije. U zavisnosti od potrebe, pored sečenja dijamantskim diskovima koristimo i sistem sečenja dijamantskom sajlom. U mogućnosti smo da izvršimo sečenje betona enormnih debljina. Prilikom korišćenja dijamantske tehnike, neophodno je koristiti vodu (mokro sečenje), kako bi se dijamantska sečiva rashlađivala i kako ne bi došlo do prevelikog prašenja. Kod postupka mokrog sečenja, u zavisnosti od potrebe, koristimo moćne usisivače koji svu nepoželjnu vodu usisavaju velikom brzinom

Sečenje se odvija horizontalno, vertikalno, na kosinama, bez vibracija i oštećenja okolnih objekata. Nakon sečenja ostaje ravan deo pa nema potrebe da se dalje ulaže u obradu. Sečemo od 1 cm do 100 cm. 
Bavimo se sečenjem vrata, prozora, otvora za stepenište, otvora za liftove, sečenjem mostova, nadvožnjaka, stubova, šipova, greda, ploča i dr.

✔ sečenje otvora za prozore
✔ sečenje otvora za vrata 
✔ sečenje otvora za stepenice
✔ sečenje otvora za krovne prozora
✔ sečenje ulaza u garažu
✔ sečenje stubova, greda i AB ploča
✔ sečenje i uklanjanje balkona, šindre, temelja, mostova
✔ sečenje kanala za razne cevi ( odvod, dovod i kanalizacija ) 
✔ sečenje liftova
✔ sečenje parapeta
✔ sečenje otvora na plafonima
✔ proširenje vrata
✔ proširenje prozora
✔ proširenje ulaza itd.

Detaljnije možete da saznate o sečenju betona na linku.