O radnim mašinama

Građevinska mehanizacija, odnosno radne mašine imaju široku primenu u raznim delatnostima. Izvođenje građevinskih radova nezamislivo je bez mehanizacije koja ceo proces olakšava i podiže na viši nivo.

Građevinske mašine se koriste za iskopavanje, transport, utovar zemljišta i drugih materijala, za realizaciju raznih projektnih delatnosti. Građevinske mašine se dele na mašine i uređaje za transport tereta, mašine za prenos i dizanje tereta i mašine za izvođenje zemljanih radova. U mašine i uređaje za transport tereta spadaju kiper kampinjoni, koji se koriste za transport rastresitog materijala i auto – mešalice, koje se koriste za transport svežeg betona. U grupu mašina za dizanje i prenos tereta spadaju auto – dizalice ili auto – kranovi (instalacija na kamionu pomoću koje se dižu i spuštaju građevinski materijali i mašine. Zatim viljuškar (koristi se za utovar i istovar čvrstog materijala), liftovi (za podizanje ljudi i nekog tereta na visoke objekte), auto – pumpe za beton (za transport betona u rastresitom stanju na određenu visinu) i toranjske dizalice ili kranovi (mašina specijalizovana za podizanje materijala na najviše delove objekta). 

Mašine za izvođenje zemljanih radova biće fokusna tačka u daljem tekstu, i to konkretno bageri. No, treba ukratko pomenuti i ostale mašine za izvođenje zemljanih radova. Pored bagera koji će biti detaljnije opisan, u mašine za zemljane radove spadaju i buldožer (nasipanje i ravnanje zemljišta, pravljenje nagiba), utovarivač (utovar materjala), bager utovarivač (kopanje, nasipanje i transport materijala, skreper (iskop zemlje, transport i istovar materijala), grejder (ravnanje zemljanih površina, iskop rovova, usitnjavanje materijala), valjci (mašine za sabijanje tla), finišer (za izradu asfaltnih slojeva puta) i krtica (mašina za podzemne radove). Pomenuti bager je veoma bitna komponenta građevinske mehanizacije. Predstavlja samohodnu mašinu namenjenu za otkopavanje, transport i utovar otkopanog materijala. Najčešće je korišćeno tehničko sredstvo pri građevinskim radovima. Postoje razne vrste bagera i svaka od njih ima specifičnu namenu. Osnovna podela bagera je na: 1) bagere sa jednim radnim organom (kašikom), odnosno bagere sa prekidnim radnim dejstvom. 2) bagere sa više radnih organa, odnosno bagere sa neprekidnim radnim dejstvom. Prema sistemu upravljanja, bageri se dele na one sa mehaničkim upravljanjem, električnim upravljanjem, hidrauličnim upravljanjem, pneumatskim upravljanjem i kombinovanim upravljanjem.

Hidraulični bager spada u bagere sa jednim radnim organom, odnosno bagere sa prekidnim radnim dejstvom. Izdvaja se po tome što svojom konstrukcijom omogućava veći koeficijent punjenja kašike. Pored navedenih vrsta, široku primenu imaju i mini bageri. Mini bageri su, kao što i sam naziv kaže, bageri manjih dimenzija. Kao takvi, pogodni su za tesne pristupe i stambene radove. Kompaktni, precizni, efikasni i multifunkcionalni, mini bageri su pravi izbor ukoliko standardni bager nije opcija. Bitno je napomenuti da bagerima, standardnim, kao i mini bagerima, treba da rukuju ljudi koji poseduju dozvolu za rad, odnosno koji su prošli određene obuke za rukovanje ovim mašinama. U slučaju da su vam potrebne usluge iz domena građevinskih radova koji se obavljaju bagerom, stojimo vam na raspolaganju.

Pored usluga izvršavanja određenih zemljanih radova, Dijamant-rez vam stoji na raspolaganju i za iznajmljivanje radnih mašina. Iznajmljivanje bagera, kao i iznajmljivanje agregata su još neke od usluga koje možete zatražiti. Iznamljivanje radnih mašina se isplati, i to višestruko. Ukoliko imate potrebu za obavljanjem određenih zemljanih radova ili za agregatom, a ne želite da ih kupujete, iznajmljivanje je pravo rešenje za vas.

Iznajmljivanje radnih mašina je pogodno ponajviše u finansijskom smislu, iz razloga što je vaš jedini trošak u tom slučaju iznamljivanje i gorivo, dok biste u slučaju posedovanja radnih mašina morali da brinete o održavanju. Izuzetna isplativost najma mašina za rad vidi se po tome koliko je ova praksa popularna i sve više ljudi se odlučuje za najam radnih mašina po potrebi, a uložen novac im se višestruko vraća. Stoga, na vama je samo da odlučite šta vam je potrebno u skladu sa ponuđenim uslugama, a na nama je da vam pružimo vrhunsko profesionalno iskustvo, bilo da se radi o izvođenju zemljanih radova, ili o iznajmljivanju radnih mašina koje su prošle sve potrebne preglede i testove ispravnosti.

bager
Radne mašine

Koje vrste bagera postoje?

Bageri su nezaobilazna snaga u svetu građevinarstva. Ključni za izvođenje širokog spektra radova koji uključuju iskop, premeštanje materijala i oblikovanje terena. Podela bagera prema načinu

Read More »

Iznajmljivanje bagera

Vršimo uslugu iznajmljivanja bagera za iskope marke SANY, tezine 34 tone, guseničar, kašika zapremine 2m³

bager SANY