Zemljani radovi – iskop zemlje i odvoz šuta

Zemljani radovi predstavljaju najvažniju fazu svake gradnje. Uključuju faze kao što su prethodni radovi, pripremi radovi, završni radovi i pomoćni radovi u svakoj oblasti gradnje. Ovaj građevinski poduhvat predstavlja temelj čvrste i stabilne građevine, stoga je od velike važnosti da on bude obavljen na profesionalan način.

Priprema terena ne može biti poverena bilo kome, već isključivo iskusnim i proverenim licima, jer čitava građevina zavisi od toga kako je pripremljen teren. Zemljani radovi uključuju uklanjanje drveća i grmlja, odnosno čišćenje terena koji treba da se obrađuje, zatim uklanjanje instalacija ako se nalaze na području koje se priprema za gradnju, mašinski iskop zemlje, nivelisanje i ravnanje terena, odvoz viška zemlje i šuta, ali i dovoz zemlje ukoliko je potrebno, kao i drugih materijala za nasipanje.

Postoji više vrsta zemljanih radova, kao što su iskop zemlje, široki iskop, iskop za temelje i građevinske jame, iskop rovova i instalacije, mašinski iskop sa utovarom i odvozom šuta na deponiju. Konkretno, kada govorimo o iskopu zemlje, govorimo o procesu pomeranja zemlje, kamenja, i drugih materijala uz pomoć određenih alata ili opreme. Na malim terenima ili u zatvorenim prostorima iskop se može izvoditi ručnim putem koristeći alate, kao što su budak, lopate i kolica. Iskopi većih razmera zahtevaju velike radne mašine, poput buldožera i bagera. Neki od različitih procesa korišćenih prilikom iskopa zemlje su rovovanje, kopanje, bageriranje, i priprema lokacije. U terminima konstrukcije, sam iskop je proces pomeranja zemlje da bi se oformila šupljina u zemlji. Iskop zemlje može se klasifikovati prema svrsi, odnosno razlogu iskopa.

Prva vrsta iskopa zemlje (takozvana „cut and fill“) odnosi se na premeštanje materijala sa mesta gde ga ima više na mesta gde fali. Taj materijal se može koristiti da se popune nasipi, zemljišne sekcije, i tome slično. Takođe može da se koristi da formira površinski nivo na kome se odvija gradnja, kada se izdignute zemljišne sekcije pomeraju da popune niže.

Sledeći iskop odnosi se na rovove. Rov je iskop u kome dužina znatno prelazi dubinu. Obično se smatra da je plitak rov onaj manji od 6m dok je dublji onaj koji je veći od te dubine. Rovovi se mogu koristiti za konstrukcijske osnove dugog tipa, kao na primer za potporne zidove i tome slično, dok se mogu koristiti i manji, za neke vrste iskopa kao što su iskopi u svrhu pokopa pokojnika i tome slično. U slučaju rovova koriste se različte tehnike i mašine zavisno od same svrhe iskopine.

Sledi iskop podruma, koji je deo građevine, i koji se parcijalno ili u potpunosti nalazi ispod nivoa zemlje.

Zatim, prema ovoj klasifikaciji, sledi iskop puteva, koji predstavlja skidanje površinskog sloja zemlje i prethodno pomenuti „cut and fill“ iskop, odnosno iskopavanje zemlje sa mesta gde je ima više i prebacivanje na mesta gde nedostaje.

Zatim slede iskop zemlje u svrhe izgradnje mostova i drenaža. Iskop zemlje radi izgradnje mostova uključuje uklanjanje materijala za podloge i uporišta mostova. Rad se može podeliti na mokro i suvo iskopavanje, kao i na iskopavanje stena. Proces drenaže, sa druge strane, podrazumeva uklanjanje i iskopavanje sedimenata i otpadaka ispod nivoa vode, obično sa dna jezera, reka, luka, i slično. Ovo iskopavanje vrši se uglavnom zbog sedimentacije ali uključeni su i drugi razlozi.

Poslednja vrsta iskopa ove klasifikacije je iskop koji prevazilazi dubinu potrebnu za formiranje građevine, uglavnom ispod zemlje.

Često pitanje je i to kako obezbediti da iskop zemlje bude siguran? Kako se vrši iskopavanje iskop se obezbeđuje. Najvažnije je osigurati da materijali i ljudi budu bezbedni, i da materijali i biljke nikako ne upadaju u iskop – sa dovoljno jakim barijerama u slučaju da neko ili nešto krene da pada.

Projekti izgradnje, osim što podrazumevaju gradnju, podrazumevaju i odvoz velike količine šuta i mogu predstavljati pravi haos.

Šut na gradilištu obično podrazumeva neke od sledećih kategorija: iskopanu zemlju iz temelja, šut od rušenja, ostaci građevinskog materijala, neiskorišćeni materijal i slično. Pored građevinskog šuta, usluge odvoza šuta uglavnom podrazumevaju i manje količine šuta i otpada usled selidba, velikih čišćenja, i tome slično. U svakom slučaju je potrebno obezbediti adekvatna prevozna sredstva kao i dovoljan broj stručnih radnika.

U većini slučajeva teška mašinerija nije potrebna osim ako se ne uklanja šut sa većih gradilišta. Manja gradilišta, recimo kuće, ili odvoz šuta i smeća, obavlja se uglavnom kamionima različitih veličina gde se šut pre pakuje u džakove nego što se direktno utovara u kamione. Kada govorimo o uslugama iskopa zemlje i odvoz šuta ono što je po definiciji najvažnije jeste obezbediti potrebnu mašineriju, dovoljan broj obučenih radnika i pobrinuti se o bezbednosti svih učesnika, i okoline, u navedenim procesima.

Za kraj treba napomenuti važnost brige o prirodi i ekološki svesnom odlaganju šuta.

bager
Radne mašine

Koje vrste bagera postoje?

Bageri su nezaobilazna snaga u svetu građevinarstva. Ključni za izvođenje širokog spektra radova koji uključuju iskop, premeštanje materijala i oblikovanje terena. Podela bagera prema načinu

Read More »

Iznajmljivanje bagera

Vršimo uslugu iznajmljivanja bagera za iskope marke SANY, tezine 34 tone, guseničar, kašika zapremine 2m³

bager SANY